Avanç de novetats: el 2016 també serem com tu. També estarem amb tu.

Una de les frases que més haureu llegit quan visiteu el web d’una gestoria fa més o menys així: “tu concentra’t en el teu negoci i deixa’ns els números a nosaltres”. Però nosaltres sempre ens preguntem: “des de quan un empresari no s’ha de concentrar en els números?”.

Malgrat que en l’emprenedoria subjauen diversos factors no s’ha d’oblidar que quan algú inicia un negoci ho fa tant per guanyar-se la vida com per fer-hi diners. Aquesta qüestió és, al nostre entendre, essencial: un empresari ha de ser conscient en tot moment de la marxa del seu negoci, perquè aquesta és, probablement, la més gran del munt de responsabilitats que recauen sobre les seves espatlles.

La literatura existent sobre el tema dóna molta importància al Quadre de Comandament Integral (CMI) per analitzar globalment la marxa de l’empresa. No és l’objectiu d’aquest post parlar del CMI, sinó d’una de les seves potes: la perspectiva financera.

La perspectiva financera del CMI estableix els objectius en aquesta àrea, bàsicament enfocats al creixement d’ingressos, la reducció de costos, la rendibilitat, l’ús correcte dels actius o l’estratègia d’inversió. Per poder establir aquests objectius, i sobretot fer-ne un seguiment acurat, és necessari estudiar els estats financers de l’empresa (balanç de situació, compte d’explotació, estat de fluxos d’efectiu,…), analitzar-ne periòdicament els indicadors i entendre’n el funcionament.

Les grans empreses utilitzen contínuament diferents eines d’anàlisi dels seus estats financers. En canvi, moltes pimes no poden assumir el cost que suposa un anàlisi d’aquest tipus.

Poch i Ruana treballa contínuament en desenvolupar solucions per a la pime amb un cost que s’adapti a la seva dimensió i un format que permeti la seva comprensió. Durant aquest 2016 tindreu novetats en aquesta àrea i us n’informarem quan les posem a la vostra disposició.

Mentrestant, com sempre, les oficines de la gestoria a Igualada, Piera i Barcelona, continuen sempre obertes i preparades per rebre-us. Perquè som com tu. Perquè estem amb tu.

monedas