Com et pot haver ajudat en els impostos una concertista de piano

Com heu vist últimament al nostre Facebook, hem enllaçat algunes notícies i anàlisis referents a la possibilitat que un autònom que treballa a casa pugui deduir-se les despeses de la llar en l’IRPF de la seva activitat.

El cas comença quan una concertista de piano inclou en la seva declaració els ingressos i despeses de la seva activitat i Hisenda rebutja les despeses per consums (llum, aigua i gasoil) que hi havia inclòs. Després d’un recorregut judicial, ara el Tribunal Econòmic i Administratiu Central (TEAC) ha dictat una resolució que posa llums i ombres a aquesta qüestió.

Sigui com sigui, si ets un autònom que treballes a casa teva, has de saber que, després d’aquesta resolució del TEAC, i malgrat les notícies que els mitjans n’han donat, no hi ha gaires motius per a l’eufòria.

Abans que res, s’han de tenir en compte els metres quadrats del domicili afectats a l’activitat. Això dóna una proporció que permet deduir-se parcialment despeses com la hipoteca, l’IBI o la comunitat. Aquesta no és una novetat i la normativa ja ho permetia.

La novetat recau en el fet que el TEAC admet que es puguin deduir les despeses de consum (aigua, llum, gas, etc.), però (en aquestes qüestions sempre hi ha un però), avisa que no n’hi ha prou amb la regla de la proporció dels metres quadrats, sinó que a més a més, s’ha de provar a Hisenda la contribució en exclusiva a l’activitat econòmica de la part de despesa de consum deduïda.

En concret, la resolució diu: “no procede la deducción de los gastos correspondientes a suministros atendiendo exclusivamente a una proporción entre los metros cuadrados afectos a la actividad económica y la superficie total del inmueble. No obstante, siguiendo el principio de correlación entre ingresos y gastos, para la determinación del rendimiento neto de la actividad económica sí podría admitirse la deducción de este tipo de gastos por suministros, si su vinculación con la obtención de los ingresos resultara acreditada por el obligado tributario”.

I aquí és on les coses no queden del tot clares, ja que el TEAC no explica com s’hauria de provar, això, ni sota quines regles exactament, ni quines limitacions podria imposar l’Agència Tributària a l’aplicació d’aquest criteri.

Per exemple: si totes les trucades del telèfon de casa de l’autònom són a clients, aleshores prevaldria la proporció de metres quadrats? O bé es podria deduir tota la despesa, ja que tota aquesta està relacionada amb els ingressos? No queda clar en la resolució del TEAC.

Per tant, si ets autònom, treballes a casa i vols deduir part de les despeses de consum, has de tenir molt en compte totes aquestes circumstàncies.

Nosaltres, des de les oficines de la nostra gestoria a Igualada, Piera o Barcelona, podem estudiar el teu cas.

piano i factures Poch i Ruana