Fins al 30 d’abril reclama l’excés de cotització si ha estat autònom amb pluriactivitat

Si l’any 2016 has estat treballant per compte aliè i, a més, has cotitzat al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) has estat autònom amb pluriactivitat i tens dret a reclamar l’excés de cotització a la Seguretat Social.

El primer que has de veure és que les aportacions empresarials com les corresponents al treballador  pel teu contracte per compte aliè i les que has fet al RETA siguin iguals o superiors a 12.368,23 euros anuals. Si és així tens dret a una devolució del 50% de l’excés, amb un topall del 50% de les quotes ingressades en el regim especial d’autonoms.

Per calcular-ho has d’agafar les teves nòmines, mirar la base de cotització i calcular el 28,3% d’aquesta xifra. El resultat és l’aportació que fas mensualment a la Seguretat Social. Compta tot l’any. Per altra banda, compta el que has cotitzat per contingències comunes al RETA, calcula el 29,90% (si no estàs pagant quotes reduïdes) i multiplica-ho per tot l’any. Si la suma és superior a 12.368,23 euros pots demanar a la Seguretat Social que et retorni el què et pertoca. Recorda, has de fer-ho abans del 30 d’abril.

A Poch i Ruana t’ajudem a fer els càlculs i, si s’escau, la reclamació.

Multitasking businessman