Gestió del dia a dia

Ja saps què fem. Però l’important no és què fem, sinó com ho fem.

La infraestructura i els recursos humans de Poch i Ruana s’han concebut, amb el temps, per oferir solucions adequades i àgils a les obligacions legals a què els autònoms i empresaris han de respondre, sense oblidar mai que darrere de cada client hi ha una persona.

L’alta qualitat dels serveis de Poch i Ruana es basa en dos grans puntals: la formació contínua dels seus professionals, que permet l’actualització constant del nostre coneixement d’un entorn legal amb canvis constants, i la inversió ininterrompuda en tecnologia d’última generació per agilitzar tots els nostres processos de producció, tant en hardware com en software, extern i propi. La formació ens permet fer les coses bé i la tecnologia ens permet fer-les ràpid.

SERVEIS EN GESTIÓ CORRENT

Àrea econòmico-financera:
comptabilitat, tancament comptable anual.

Àrea fiscal:
tots els models periòdics i resums anuals relacionats amb l’IVA, l’IRPF i l’Impost de Societats.

Àrea societària i mercantil:
confecció i presentació dels llibres i els comptes anuals al Registre Mercantil

Àrea laboral:
nòmines, TCs, contractes, prórrogues, ITs.