Hisenda incrementa el topall dels ajornaments sense garantia

Tot i que aparentment pot semblar una mesura que arriba tard -o si més no que podria haver arribat abans- i que casualment coincideix amb el calendari electoral, és una bona notícia per a nombrosos autònoms i pimes.

Hisenda ha apujat de 18.000 a 30.000 euros el topall del deute que es pot ajornar sense garanties. És a dir, fins ara qui volia posposar un deute amb hisenda (ja fos de l’Impost de Societats, d’IVA o de IRPF) i aquest era superior als 18.000 euros havia de presentar garanties hipotecaries, assegurances de caució, factures dels clients o immobles de la pròpia empresa, entre d’altres opcions. A partir d’ara, això només passarà quan el deute sigui superior als 30.000 euros.

En tots els casos el deute ha de ser de més de 300 euros, i en tots els casos s’aplicarà un interès de demora que per al 2016 serà del 3,75%, 0,6 punts per sota de l’interès d’aquest any. S’escau que aquest tipus d’interès és el més baix des de que el Banc d’Espanya va començar la sèrie estadística l’any 1973. Si l’ajornament és de més de 30.000 euros i, per tant, es requereixen avals, l’interès és encara menor: un 3% al 2016, mig punt menys que aquest any, segons queda recollit als Pressupostos Generals de l’Estat per l’any vinent.

Algunes excepcions

Les persones físiques que tinguin deutes inferiors a 30.000 euros amb Hisenda també poden demanar aquest ajornament. És el cas, per exemple, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF). L’excepció es produeix en el cas de les empreses sobre aquest mateix impost ja que des de l’any 2014 Hisenda refusa les peticions d’ajornaments d’IRPF per a les empreses.

Aquesta mesura suposarà un alleujament fiscal per a empreses i autònoms amb problemes de tresoreria i liquiditat, i també un important estalvi burocràtic i dels costos afegits que suposa haver de demanar un aval.

Per tal de demanar aquest ajornament cal emplenar degudament les autoliquidacions corresponents dels impostos i presentar una proposta de pagaments a hisenda. A Poch i Ruana podem estudiar el teu cas i ajudar-te a fer un plantejament adequat per fer front a les teves obligacions tributàries. Visita les oficines que la nostra gestoria té a Igualada, Barcelona i Piera i valorarem el teu cas.

Evolució de les sol·licituds d’ajornaments en els darrers anys (imports i número de peticions)

Evolució de les sol·licituds d’ajornaments en els darrers anys (imports i número de peticions)