Hisenda torna a modificar els límits dels mòduls

En un nou tomb imprevisible del govern, Hisenda ha ampliat el límit pel quals determinades activitats es poden regir per estimació objectiva, mètode popularment conegut com a mòduls.

Així, segons el BOE publicat el 31 d’octubre, els límits pels exercicis del 2016 i el 2017, seran els següents:

Ingressos: si durant el 2015 els vostres ingressos han estat superiors a 250.000 euros, estareu exclosos de mòduls i haureu de tributar pel mètode d’estimació directa. A més a més, si per la vostra activitat factureu a empresaris i professionals que actuen com a tals, aquesta facturació no pot superar els 125.000 euros. En cas contrari, se us considerarà també exclosos de mòduls.

Compres: si durant el 2015 heu tingut despesa, tant per compres com per serveis (incloses les intracomunitàries), superiors a 250.000 euros, estareu exclosos de mòduls. En aquest apartat no computen les inversions en immobilitzat.

Un altre aspecte important que heu de tenir en compte és que, si no hi ha cap canvi normatiu més, les activitats amb epígraf d’IAE dels grups 3, 4 i 5 queden excloses de mòduls.

La nostra gestoria, amb les seves oficines a Igualada, Piera i Barcelona, us pot ajudar a saber si l’any que ve podeu tributar pel règim de mòduls.

modulsautonoms