Les SCP i la tributació per Impost de Societats

Una altra de les figures més afectades per la reforma de la llei tributària és la societat civil privada (SCP). L’obligació, a partir de 2016, de tributar per Impost de Societats ha generat un seguit de preguntes entre els clients de la gestoria, a les nostres oficines d’Igualada, Barcelona i Piera. Us oferim resumides les nostres respostes en aquest post:

L’interrogant més present és si les SCP s’han de transformar en Societat Limitada. La resposta és que la SCP NO està obligada a transformar-se en Societat Limitada. La llei, simplement, les obliga a tributar per Impost de Societats quan tenen objecte mercantil, en comptes d’atribuir les rendes als socis i que aquests tributin per IRPF com fins ara.

A partir d’aquí, la pregunta lògica és té la meva SCP objecte mercantil segons Hisenda? Hisenda, resumint-ho molt, considera que una SCP té objecte mercantil quan té una activitat econòmica. Això implica, amb les puntualitzacions pertinents, totes les activitats, excepte les agrícoles, ramaderes, forestals, mineres i professionals.

La tributació per Impost de Societats, a més a més, implica un altre canvi important: les SCP amb objecte mercantil hauran de portar comptabilitat d’acord amb el Codi de Comerç. O el que és el mateix, hauran de portar la comptabilitat tal com la porten les societats limitades.

Hisenda preveu igualment una disposició transitòria per totes aquelles SCP obligades a tributar per IS a qui no interessi tributar per aquest sistema: simplement, dissoldre’s. Però compte, perquè la dissolució té una normativa pròpia i, a més a més, un límit determinat de temps dintre del 2016.

Finalment, una altra de les preguntes que mereixen resposta és: si vaig constituir una SCP en comptes d’una SL pels avantatges econòmics i administratius que suposava, continuo tenint aquests avantatges? Hem de dir que la resposta és que molt probablement no.

L’única gran diferència que encara podrem trobar és el de la responsabilitat patrimonial: en una SL la societat respon com a tal davant de tercers; en una SCP són els socis qui responen.

A partir d’això i amb tranquilitat podem fer les valoracions pertinents i com sempre, amb els nostres professionals al vostre servei.

mode-200