Moment de presentar el 347 o els 3.005,06 euros

El 347 és una declaració de caire informatiu anual que es presenta a l’Agència Tributària i que recull aquelles operacions amb tercers per import superior als 3.005,06 euros. La xifra inclou les adquisicions de béns i serveis  que s’hagin computat al llarg de l’any amb una mateixa empresa.

El model 347 s’ha de presentar abans del 29 de febrer de 2016 i cal dividir la informació per trimestres. Estan a obligats a presentar-ho les societats, associacions, col·legis professionals, entitats sense ànim de lucre i, en general, totes les associacions que, entre les seves funcions, realitzen cobraments, per compte dels seus socis, associats i col·legiats, d’honoraris professionals, de drets de propietat intel·lectual, etc.

Cal incloure les adquisicions de béns, de serveis, les subvencions i ajudes, les operacions immobiliàries, les operacions amb entitats asseguradores i les bestretes de clients i a proveïdors.

Tot el nostre equip de la gestoria d’Igualada, Barcelona i Piera estem al teu servei per ajudar-te amb aquest model i totes les teves altres obligacions fiscals i financeres.

model 347 poch i ruana