Què ha de tenir en compte l’empresari en la rebaixa avançada de l’IRPF?

El Govern espanyol ha anunciat una rebaixa de les retencions de l’Impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF) previst per al 2016. El decret que regula aquest canvi i que s’ha publicat fa pocs dies, té efectes el dia 12 de juliol.

Els tipus aplicats es poden consultar aquí.

Els empresaris han de tenir en compte diversos aspectes:

  • La rebaixa de l’IRPF afectarà les nòmines dels treballadors (es calcula que en uns 20 euros mensuals per cada treballador mig). Cal tenir en compte aquesta variació en la nostra previsió de tresoreria.
  • Els sous de consellers i administradors es veuen afectats també per aquesta rebaixa.
  • Empresaris per activitats professionals: canviar el tipus de retenció en les factures emeses a partir del 12 de juliol. Per norma general, del 19 al 15% i en alguns casos del 9 al 7%.
  • No hi ha canvis en els tipus d’altres activitats econòmiques aquest 2015 (si que n’hi haurà al 2016 en alguns casos concrets).
  • Les factures de lloguer amb retenció que es facin a partir de 12 de juliol passen del tipus 20 al 19,5% (i al 19% el 2016).
  • També hi ha canvis en les retencions de capital mobiliari (interessos, dividends,…) que us poden afectar i que es poden consultar al resum publicat per l’Agència Tributària.

A Poch i Ruana estem preparats per ajudar-te en allò que t’afecti aquesta rebaixa. Nosaltres ens en preocupem.

Retenció d'ingressos a compte

Retenció d'ingressos