S’aprova definitivament la Llei de Foment del Treball Autònom

El Senat ha aprovat la Llei per al foment del treball autònom i l’economia social que amplia els incentius existents per a l’autoocupació i n’adopta de nous. Vegem-los:

– La quota per contingències comunes es fixa en 50 euros durant sis mesos.

– S’amplia l’incentiu als autònoms que comencin una activitat per compte propi i contractin a treballadors per compte aliè.

– La Tarifa Plana especialment Protegida a les víctimes del terrorisme i a la violència de gènere amplia els seus supòsits.

– La reducció de cotització s’incrementa fins a 12 mesos en casos de persones amb discapacitat, víctimes del terrorisme i de la violència de gènere.

– La nova llei permet capitalitzar el 100% de la prestació per desocupació per facilitar la inversió i les despeses inicials en començar una nova activitat. Es podrà tramitar el 100% en un únic pagament, capitalitzar només una  part i fer servir la resta per ales quotes a la Seguretat Social o destinar tota la prestació a les quotes.

– Els majors de trenta anys (fins ara només era per als menors) podran compatibilitzar durant un màxim de 270 dies la prestació per desocupació amb el Règim Especial dels Treballadors Autònoms (RETA).

– S’amplia el termini de 24 a 60 mesos per reprendre la prestació per desocupació en cas que l’activitat per compte propi que s’hagi engegat no funcioni.

– Els autònoms econòmicament dependents –aquells que reben el 75% o més dels seus ingressos d’un únic client- podran contractar un treballador en circumstàncies de conciliació de la vida familiar i laboral.

– Els familiars col·laboradors podran beneficiar-se de bonificacions a les quotes a la Seguretat Social del RETA.

D’altra banda la nova llei també contempla que els Centres Especials de Treball i les Empreses d’Inserció siguin considerades entitats prestadores de serveis d’interès econòmic general, el que els permet, entre d’altres, reserva de participació al sector públic en casos d’adjudicació de contractes.

Autònoms

Si vols estudiar com la nova llei et pot ajudar, no dubtis en consultar-nos-ho.  En propers posts al bloc ampliarem alguns dels punts d’aquesta nova legislació.