SEPA: implantació final, desaparició dels anticips i els efectes i altres canvis

Dilluns vinent, 1 de febrer de 2016, entren en vigor els últims elements de la implantació del SEPA  (Zona Única de Pagaments en Euros, en les seves sigles en anglès). Encara que el SEPA està en vigor des de l’1 de febrer de 2014, la setmana que ve es produeixen uns últims canvis que són d’interès especial per als autònoms i les pimes.

El canvi més significatiu és la desaparició dels anomenats “productes nínxol”, és a dir, la desaparició dels anticips de crèdits i el descompte d’efectes. Els bancs, doncs, ja no acceptaran rebuts emesos amb normativa 58 ni amb normativa 32 i només acceptaran rebuts SEPA (ja siguin de modalitat CORE o B2B).

Malgrat això, els rebuts SEPA, tant en modalitat CORE com B2B, es podran continuar finançant. Si utilitzeu el finançament en deutes comercials és important que consulteu amb l’entitat bancària amb què opereu normalment les solucions que ofereixen en aquest apartat.

Si ja disposeu de mandats SEPA signats anteriorment pels vostres clients, aquests continuen sent vàlids, independentment de si gireu al cobrament o financeu el rebut.

Els càrrecs directes amb rebuts SEPA al cobrament (els antics rebuts amb normativa 19) no experimenten canvis.

 

ALTRES CANVIS

En aquest tram final de la implantació del SEPA hi ha tres canvis que també heu de tenir en compte:

  • Desaparició dels fitxers de text pla i obligació d’utilitzar arxius en format XML ISO 20022 per als emissors de pagaments en lots. Les microempreses (empreses amb menys de 10 treballadors i amb un balanç o una xifra de negocis inferior a 2 milions d’euros) estan exemptes d’aquesta obligació, si bé és recomanable que s’hi adaptin. En qualsevol cas, assegureu-vos que el vostre proveïdor de software estigui adaptat a SEPA.
  • El BIC deixa de ser obligatori en operacions transnacionals dins del territori SEPA, però continuarà sent necessari en operacions fora d’aquest.
  • Les entitats bancàries deixaran d’oferir serveis de conversió gratuïts de CCC a IBAN.

 

La importància del mandat

És important recordar, per a tots aquells que emeten rebuts SEPA, de la extremada importància de disposar del mandat pel qual el client autoritza que se li girin rebuts. Recordeu igualment que els models de mandat per la modalitat CORE i per la modalitat B2B són diferents.

Sense el mandat, el receptor del rebut pot tornar-lo en un termini màxim de 13 mesos. Amb el mandat, aquest termini es redueix a 8 setmanes en modalitat CORE i a 2 dies en modalitat B2B (en aquest últim cas, a més a més, només per falta de saldo).

Si us queden dubtes, podeu visitar la pàgina del SEPA o bé dirigir-vos als vostres contactes habituals a les oficines de la nostra gestoria a Igualada, Piera i Barcelona.

Sepa poch i ruana