Tinc un contracte a mitja jornada i m’estic plantejant obrir un negoci propi per acabar de complementar el sou. Es pot fer?

T’estàs apunt de convertir en un una persona amb pluriactivitat. La pluriactivitat es defineix com la situació en la qual es realitzen dues o més activitats laborals que obliguen a cotitzar en més d’un Règim de la Seguretat Social. Per tant, és compatible tenir un contracte per compte aliè i estar donat d’alta al Règim General, i estar donat d’alta d’autònoms i desenvolupar altres activitats econòmiques per compte propi.

Tinc algun tipus de bonificació i/o descompte?

Sí, hi ha dos supòsits:

  1. Aquells treballadors que hagin cotitzat durant el 2015 al Règim General i al Règim especial per un import igual o superior a 12.245,98 euros anuals, tindran dret a la devolució del 50% de l’excés de les cotitzacions amb el topall del 50% de les quotes ingressades al Règim Especial.
  2. Els treballadors que per primera vegada es donin d’alta al Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte propi o Autònoms i amb aquesta alta comencin una situació de pluriactivitat, tindran dret a triar entre una base de cotització compresa entre el 50% de la base mínima de cotització macada per la Llei de Pressupostos Generals de l’estat durant els 18 primers mesos, i el 75% durant els següents 18 mesos, fins a les bases màximes establertes per aquest Règim Especial. Si el treballador en situació de pluriactivitat està donat d’alta al Règim General a temps parcial del 50%, podrà triar, al moment de l’alta una base de cotització compresa entre el 75% de la base mínima de cotització marcada a la Llei de Pressupostos Generals durant els primers 18 mesos i del 85% els següents 18, fins a les bases màximes establertes per aquest Règim Especial.

Aquesta devolució es pot sol·licitar durant els primers mesos de l’exercici següent (fins al 30 d’abril de 2016). El personal de la gestoria Poch i Ruana de les nostres oficines d’Igualada, Barcelona i Piera t’assessorem a fer aquest tràmit, així com a gestionar la teva situació de pluriactivitat.

Pluriactivitat Poch i Ruana