Direcció financera i fiscal

Direcció financera i fiscal
· Analitzem l’estat de la teva empresa, t’ho expliquem de manera entenedora i t’ajudem a prendre decisions adequades tocant de peus a terra
· T’ajudem a resoldre els problemes que puguis tenir i a salvar els esculls que siguin necessaris

Àrea econòmico-financera:
· Revisions i correccions de comptabilitat
· Serveis en tancament comptable
· Anàlisi d’estats financers, de costos i punt d’equilibri
· Informes financers
· Estats financers
· Auditoria interna i auditoria oficial

Àrea fiscal:
· Consultes i suport en IVA, IRPF, Impost de Societats en operacions d’àmbit espanyol i intracomunitari
· Tramitacions d’alta, modificació o baixa d’activitat
· Vigilància de notificacions, contestacions de requeriments de l’AEAT
· Recursos de reposició
· Tràmits davant l’administració tributària

Àrea societària i mercantil:
· Suport a l’autònom i la pime
· Contractació mercantil
· Tramitacions davant el Notariat, el Registre Mercantil i el Registre de la Propietat (constitució de societats, ampliacions de capital, modificacions estatutàries, etc.)