La pime i el ‘nou’ Impost de Societats

La reforma de la Llei General Tributària ha comportat retocs importants en l’Impost de Societats (IS), unes novetats que afectaran a les pimes, encara que d’una forma més limitada que a les grans empreses.

Com sabeu, l’IS ve a ser una mena d’equivalent a la declaració de la Renda de les empreses. Molt esquemàticament, de la diferència entre els ingressos i les despeses en surt un resultat, del qual, sempre que aquest sigui positiu, Hisenda s’emporta un percentatge.

Haureu sentit que es rebaixa el tipus impositiu de l’Impost de Societats, però aquesta rebaixa no arriba a les pimes. En realitat s’equipara el tipus general amb el tipus reduït que ja pagaven les pimes. És a dir, petites i mitjanes empreses no veuen pas reduït el tipus. S’entèn millor en aquest quadre:

2014 2015 2016
Règim general 30% 28% 25%
Pimes 25% (30%*) 25% (28%*) 25%
Nova empresa 15% 15% 15%

 

(*)Tipus que s’aplica al tram que supera un mínim de benefici (a partir de 300.000 euros).

D’altra banda, sempre que parlem d’impostos, s’ha de tenir en compte el principi del ruc i la pastanaga. És innegable que s’abaixa el tipus general, però aquesta rebaixa del tipus ve acompanyada d’un munt de limitacions en les deduccions existents fins ara i d’altres novetats més tècniques (amb què no us atabalarem). En altres paraules, s’amplien les possibilitats que la quota a pagar sigui més gran que no pas ara. D’aquesta manera, la rebaixa del tipus es veu limitada i, en part, compensada.

En el cas de les pimes, algunes de les novetats que molt probablement més us afectaran són:

  • Simplificació dels coeficients d’amortització de l’immobilitzat.
  • No deduïbilitat del deteriorament d’actius (sí que s’admeten deduccions en el deteriorament d’existències i d’insolvències de clients).
  • Derogació de les deduccions per inversió de beneficis, per inversions mediambientals i altres.
  • Es mantenen algunes les deduccions, com ara per I+D i investigació tecnològica
  • Les retribucions a l’administrador que desenvolupi tasques directives seran deduïbles

I com hem dit més amunt, hi ha un munt de novetats que us poden arribar a afectar en diferents àrees (operacions de reestructuració, compensació de bases negatives, exempcions en doble imposició, reserva de capitalització, reserva d’anivellament…).

Tots ells són aspectes que, ara que s’atansa el final d’any, ja heu de començar a tenir en compte a l’hora del tancament de l’exercici. I, com cada any, estarem al vostre costat.

impost societats